Kapılar ve Evlere Kattığı Hava

0
45

Kapı, bina içinde ki bölümleri birbirine bağlayan veya birbirinden ayıran kanat, bölüm ve örtü anlamlarını taşır. Kapılar geçmişten günümüze bir çok değişiklik geçirmiştir. Bu değişimlerde teknoloji ve değişen binaların fiziksel durumlarıda etkili olmuştur.

Kapılar bulundukları ortamı diğer bölümlerden ayırır veya bağlar, yine aynı kapılar ev içiyle dış çevreyi birbirinden ayırır. Geçmişte insanlar kapıyı dışarıdan gelen tehlikelerden korunmak için kullanmışlardır. Daha önceki dönemler de bu durum şöyledir, barınak denilen küçük yerleşim yerlerinde insanlar yabani hayvanlardan korunmak için daldan, ağaçtan, kayadan ve deri postlarından malzeme yaparak barınak girişlerine koymuşlardır. Zamanla insanlığın ve teknolojinin gelişmesiyle dijital kapılara kadar gelinmiştir.

Türk’lerde kapı, bahçe duvarlarının tam ortasında bulunur ve genellikle ahşaptan oluşurdu, bu ahşap oymalardan oluşan, emek gerektiren işlerin birleşmesiyle oluşurdu. Türkler kapılarını genellikle ahşaptan yapmıştır ve bu kapılar için oldukça uğraş vermişlerdir, kapıları işleyip öyle kullanmışlardır. Kapı çeşitleri ve kullanım alanları:

Ahşap Kapılar 

Bu kapılar günümüzde hala kullanılmaktadır ve ahşap kapıları 2 kısıma ayırabiliriz.Birinci kısım ilkel ahşap kapılar, bu kapılar özellikle kırsal kesimlerde halen kullanılmaktadır. İkinci kısım, modern ahşap kapılar, bu kapılarda teknolojinin gelişmesiyle oldukça gelişmiştir ve son derece göz alıcıdır, genellikle refah düzeyi yüksek kesimlerde kullanılmaktadır.

Plastik Kapılar

Bu kapılarda kullanım alanlarına göre 2’ye ayrılır. Birincisi banyo ve tuvalette kullanılan plastik kapılar. Burada kullanılmasının tek sebebi suyu tutmaması ve nem olayını içinde barındırmamasıdır. İkincisi ise teras ve balkonlarda kullanılan plastik kapılardır. Bu kapılarda özellikle yağmur, kar ve dolu gibi doğa olaylarına maruz kaldığında suyu geçirmez. Plastik kapıların böyle yerlerde kullanılması suyu içine atmaması ve yapısı gereği akıtmasıdır.

Çelik Kapılar

Bu kapılarda genellikle hanelerin giriş kısmında bulunur ve yapıları gereği oldukça ağır ve pahalıdırlar, genellike 2 veya 3 kilit sistemi bulur. Evin dış kapısı olduğu için fiziksel şiddete maruz kaldığında kolaylıkla açılmasın diye. Bu kapılar maliyet olarak diğer iki kapıya nazaran daha tuzludur.

Kapıların renkleri açık renkte olursa mobilyalar hangi renk olursa olsun bir bütünlük kendiliğinden oluşacaktır.

CEVAP VER