Halıcılığın Tarihsel Gelişimi

0
69

Halıcılık, geçmişten günümüze yerleşik hayata geçiş döneminden itibaren varlğını gösteren bir unsurdur. Halıcılı Milattan Önce 3000 yıl önce ortaya çıktığı bilinmektedir. Halıcılık hakkında arkeologlar yaptıkları kazılarda çeşitli bilgiler elde etmiştir. Bunlar halı desenleri, düğümleme, renk ve kullanılan malzemedir. Halı evlerin vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. İlk olarak insanlar halıcılığı yaygı ve örtü olarak kullanmışlar ve ağaç kabuğu, lifleri örerek dokuma işlemine başlamışlardır. Daha sonra gelişen halıcılık saraylarda, şatolarda ve değerli konaklarda kullanılmıştır. Hatta halılar ressamların resimlerine dahi konu olmuştur.

Türklerin halıyla tanışması ise Türkler göçebe ve hayvancılıkla uğraşan bir topluluktu. Hayvan tüylerinden ip elde ederler bu ipleri çeşitli bitkilerle kaynatarak renk verirlerdi. Renkli ipler daha sonra bir mekanizma ile dokunur ve halı halini alırdı. Desen olark Türkler hayvan resimleri, savaç araçları ve kahramanlıkların sembolü olan bir çok objeyi kullanmışlardır.

Halıcılık özellikle eski Persler’de önemli olan bir objeydi, Türkler şimdiki İran ile savaş halinde idi ve bu ilişki İran-Türk ilişkilerini hem kültürel hemde toplumsal olarak etkilemiştir. Türkler İranlılardan, İranlılarda Türklerden etkilenmiştir. Etkileşim unsurlarından biride halıcılıktır. Sanatsal alanda kabul edilen bu etkileşim günümüze kadar ilerlemiş ve varlığını devam ettirmiştir.

Günümüzde dekorasyonun önemli bir parçası olan halı, hemen hemen her evde kullanılmaktadır. Evlerde yüzey kaplama olarak kullanılır ve mobilyaların, perdelerin ve duvarın rengiyle etkileşimli bir halı rengi kullanılır. Eskiden milletimiz kilim adı verilen el dokuması ile bu yüzey ve duvarlarını süslemekteydi. Duvarda kullanılan kilim oldukça uğraş gerektiren ve zaman alan bir uğraştı. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle bu el tezgahları yerini sabit makinalar bırakmıştır ve üretim bakımından zamandan ve iş gücünden tasarruf sağlanmıştır. Halını kullanımı günümüzde oldukça yaygın olup kişilerin çok sık kullandığı bir dekor ürünü olmuştur. Halı seçiminde bireyler evin fiziksel yapısı, mobilyaları, duvar ve çevre dekorasyonu ile seçim yapmaktadır.

Halılar, evlerin tamamlayan kısmı, yani en son eve alınan malzeme olarak dikkatleri çeker; çünkü halıya göre eşya almak zordur, en güzeli ve en basiti eşyaya göre halı almaktır.

CEVAP VER